Elektronikus vény, EESZT a "felhő" felépítése. 


Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatói Tér) 2017. november 1.-vel vezették be. A rendszer a magyar állam által központosított informatikai hálózat, amely a lakosság egészségügyi információit tartalmazza és továbbítja. Az EESZT-nek 2 weboldala is van, amely a lakosság számára készült. Az egyik az Információs portál, ahol az aktuális, illetve a jövőben megvalósuló fejlesztésekről és hírekről olvashatunk, a másik oldal a Lakossági portál, ahol egészségügyi adatainkhoz tudunk hozzáférni. Utóbbiról bővebben is  lesz szó a továbbiakban.


Az EESZT Lakossági Portálján  több funkció is található , ezek között találjuk az E- Beutalót, E-profilt  a Digitális Önrendelkezést, az Egészségügyi dokumentumokat, valamint az E-receptet is. Az orvosi programoknak teljes körű hozzáférése van a betegadatokhoz ( a páciens ezt bármikor letilthatja, vagy korlátozhatja, lásd 12. kérdés/ Digitális Önrendelkezés) , a gyógyszertári szoftverek viszont csak az E-recept modulhoz férhetnek hozzá. A továbbiakban szeretnénk bemutatni a leggyakrabban feltett kérdések formájában,  mi az elektronikus vény ( E-recept) ,  mik azok a legfontosabb tudnivalók, amelyek az e-recept kiváltáshoz kapcsolódnak , valamint hogyan tekinthetjük meg egészségügyi adatainkat az EESZT Lakossági Portálján.

1. Kérdés: Az elektronikus vény kiváltja az orvoshoz járás szükségességét, a továbbiakban nem lesz szükség recept felírás céljából orvoshoz menni?

Válasz: A jogszabály szerint minden esetben orvos-beteg találkozónak kell megelőznie a recept felírását, ugyanakkor a találkozó a jogszabályi előírások teljesítése mellett telemedicina keretében is történhet, így ezután is írható fel gyógyszer. Az orvos feladata, hogy eldöntse szükséges e személyes találkozó vagy a beteg gyógyszerelése megoldható telemedicina keretében is.


2. Kérdés: Kaptam egy papír alapú vényt, honnan tudom eldönteni, hogy elektronikus recept vagy hagyományos receptem van?

Válasz: Abban az esetben, ha a vény középső részén található vonalkód, akkor elektronikus recepthez tartozó úgynevezett felírási igazolásunk van. (A képen jobb oldalt szereplő recept valójában felírási igazolás, mely elektronikus formában a "felhőben" is megtalálható. A kép baloldalán pedig egy hagyományos, NEAK receptet láthatunk, mely elektronikus formában nincs feltöltve a "felhőben".)

Ez azt is jelenti, hogy a Felírási igazoláson levő receptet ki lehet váltani TAJ szám alapján is, illetve elektronikus személyi igazolvánnyal. Erről lesz szó bővebben a 3. kérdésben. 

A hagyományos NEAK vény esetén viszont nincs lehetőség TAJ szám illetve elektronikus személyi alapján történő kiváltásra, ezért az ilyen recepteket mindenképp vigyük magunkkal a patikába!!

3. Kérdés: Hogyan lehet kiváltani elektronikus receptet? Elég a beteg nevét közölni hozzá?

1. Lehetőség: Ha papír alapú felírási igazolás van a kezünkben, nem szükséges semmilyen egyéb iratot felmutatni. (Felírási igazolás alapján történő gyógyszerkiváltás). Ebben az esetben a beteg vagy a beteg hozzátartozója is kiválthatja a gyógyszereket. A  hagyományos, NEAK receptekre ugyanez a szabály vonatkozik. ( Hogy mi a különbség a felírási igazolás és a régi, hagyományos receptek között. Lásd a 2. kérdést és az arra adott választ. :) 

Megjegyzés: Az orvosok automatikusan nem adnak már felírási igazolást, ha Ön szeretné papír formában is kézhez kapni elektronikus receptjét, mindenképp jelezze orvosának!!


2. lehetőség: Ha nincs a kezünkben papír alapú felírási igazolás, akkor a beteg neve, születési dátuma vagy születési helyének megadása nem elégséges, kizárólag a beteg TAJ számának ismeretében lehetséges a kiadás, hiszen a TAJ-számmal lehet teljes biztonsággal azonosítani a beteget. Akár a beteg váltja ki a gyógyszereket akár a hozzátartozó, minden esetben a beteg TAJ kártyáját kell felmutatni. (TAJ szám alapú kiváltás). A beteg TAJ kártyáján kívül az átvevő (ez lehet maga a beteg vagy hozzátartozója) személyi azonosításhoz alkalmas iratát (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél) is el kell kérnie a gyógyszerésznek. Ha a beteg váltja ki gyógyszereit akkor a személyi adatokat nem rögzítik, ha más személy váltja ki, úgy az átvevő személyes adatai rögzítésre kerülnek az elektronikus rendszerben.


3. lehetőség: A beteg saját elektronikus személyi igazolványának felmutatásával és az ehhez tartozó 6 számjegyű PIN-kód megadásával kiválthatja saját gyógyszereit. (E-személyi alapú kiváltás) Ebben az esetben nincs szükség sem papíralapú felírási igazolásra sem TAJ-kártyára. Fontos tudni ez csak akkor lehetséges, ha a beteg saját részére szeretne gyógyszert kiváltani,  hozzátartozó így nem válthatja ki a beteg gyógyszereit. 

Összefoglalva az alábbi ábra bemutatja, milyen lehetőségei vannak a betegnek, illetve rokon/hozzátartozónak a "felhőbe" feltöltött gyógyszereket kiváltani. 


4. kérdés Meghatalmazással, illetve törvényes képviselettel is kiválthatom másnak a gyógyszereit?

Igen, amennyiben meghatalmazása van más személy nevében eljárni, illetve törvényes képviselő ( szülő, gyám, gondnok) úgy lehetősége van gyógyszert kiváltani. Viszont ezek az eljárások gyógyszer kiváltására jelenleg nem életszerűek, hiszen ebben az esetben is el kell kérni a beteg TAJ- számát, valamint az átvevőnek igazolnia kell magát (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány formájában), ahogy a TAJ szám alapú kiváltás esetében ( lásd 3. kérdés).

Meghatalmazással, illetve törvényes képviselettel ugyanakkor láthatja a meghatalmazó/képviselt egészségügyi adatait. Ehhez be kell lépni az EESZT Lakossági portáljára. (lásd 11. , 12. kérdések) A bejelentkezés során a meghatalmazott/törvényes képviselő megadja ügyfélkapujának felhasználónevét, illetve jelszavát. Miután belép a felületre, a saját egészségügyi adatai mellett a meghatalmazó/képviselt egészségügyi adataihoz is hozzáférhet. Ezt a belépést követően a meghatalmazó/képviselt személy TAJ-számának kiválasztásával teheti meg.

Meghatalmazást online az EESZT felületén, illetve személyesen, Kormányablakban is lehet intézni. 

Törvényes képviseletet csak személyesen, Kormányablakban lehet kérvényezni.

Bővebb info a törvényes képviseletről, illetve meghatalmazásról ( szükséges dokumentumok, eljárás menete stb.. ) ide kattintva érhető el.

5. Kérdés: Az elektronikus receptet is alá kell írni?

hagyományos, papír alapú NEAK vényeket 2 helyen kellett és most is kell aláírni. 

Elektronikus vények esetén:

A) Elektronikus vényhez tartozó felírási igazolást nem kötelező aláírni, a betegnek vagy a hozzátartozónak csupán a bizonylat zárása után a pénztárgép által készített, kiadási igazolást kell aláírni. TAJ-szám alapú lekérdezés esetén ugyanez érvényes. Teljesen mindegy, hány gyógyszert vált ki a beteg vagy a hozzátartozó, a kiadási igazolást csak egyszer kell aláírni. 

B) Elektronikus személyi igazolvánnyal történő kiváltáskor  a kiadási igazolást nem kell aláírni, mert elektronikus személyivel csak a beteg válthatja ki a gyógyszereit ( az aláírást ilyenkor a beteg által beütött  6 számjegyű PIN-kód helyettesíti)

6. Kérdés: Azok a gyógyszerek, amelyeket eddig feltöltöttek, automatikusan felkerülnek a " felhőbe" akkor, ha elfogyott a gyógyszerem?

Az orvosok nem figyelik, hogy betegeiknek mennyi gyógyszerük van feltöltve a "felhőben" és azt sem tudják,  van e gyógyszere  még páciensek, a betegnek kell jeleznie  orvosának, ha valamelyik gyógyszere fogytán van.

7. Kérdés: A gyógyszertárban épp nincs internet, és nem érhető el az EESZT (vagyis a "felhő"). Ilyenkor is megkapom a felírt gyógyszereket?

A) Ha van kezünkben felírási igazolás vagy hagyományos, NEAK recept, a gyógyszerész ki tudja adni a gyógyszereket. 

B) TAJ-szám alapú lekérdezés és az Elektronikus személyi igazolvánnyal történő gyógyszerkiváltás ilyenkor sajnos nem lehetséges.

8. Kérdés: Milyen egyéb termékeket lehet még feltölteni az EESZT-be?
( a "felhőbe")

A gyógyszerek mellett lehetőség van gyógyászati célra szánt tápszereket, valamint gyógyászati segédeszközöket is feltölteni a "felhőbe".

A gyógyászati célra szánt tápszerek EESZT-ben történő rendelése során  (a hagyományos NEAK vényekhez hasonlóan) lehetősége van kedvezményes áron hozzájutnia a felírt tápszerhez. 

A gyógyászati segédeszközök esetében szintén lehetőség van EESZT-be történő feltöltésre (kivéve az optikai és fogtechnikai segédeszközök). Az elektronikus vényeket az orvos feltölti a felhőbe, melyet az ország bármely gyógyszertárában és segédeszköz boltjában kiválthat. Bővebb info a segédeszközkiváltásáról ide kattintva érhető el.

Hasonlóan a gyógyszerekhez, ha Ön felírási igazolás formájában is szeretné kézhez kapni elektronikus receptjét, mindenképp jelezze ezt orvosának! 

Mind a tápszerek, mind a segédeszközök rendelésére és kiváltására a gyógyszerekre is jellemző szabályok érvényesek!! ( lásd 3. , 4. , 5. , 6.  kérdés)

9. Kérdés:  Elutazom külföldre. Külföldön is kiválthatom az EESZT-be feltöltött receptjeimet?

Amennyiben Ön külföldre utazik, úgy az elutazás előtt keresse fel kezelőorvosát. Érdemes átgondolni, hogy a felírt receptet itthon vagy külföldön szeretné kiváltani. 

Ha még itthon szeretné receptjét kiváltani, úgy orvosa elektronikus vényt vagy hagyományos, NEAK vényt is kiállíthat (lásd 2. kérdés), amit itthon lehetősége lesz bármelyik gyógyszertárban kiváltani. 

Ha gyógyszerét külföldön szeretné kiváltani, akkor orvosa  hagyományos, NEAK vényt fog kiállítani, mert a külföldi számítógépes rendszerek nem tudják az elektronikus recepteket kezelni. Ezzel a recepttel lehetősége lesz külfölfön is az itthon felírt gyógyszert megvásárolni. 

Fontos azonban mérlegelni, lehetséges a felírt gyógyszerek pillanatnyilag nem elérhetőek az adott célországban, ezért célszerűbb itthon kiváltani a felírt recepteket!!

10. Kérdés: A gyógyszertárban ki szerettem volna váltani az elektronikus vényemet. Oda is adtam a gyógyszerésznek a felírási igazolást, mire ő azt mondta, már ki van váltva ez a recept? Hogyan lehetséges ez?

Válasz: Nem gyakran előforduló esetről van szó, ugyanakkor félreérthető ez a szituáció. 

Azt érdemes átismételni, hogy az elektronikus vény papír formájában (vagyis felírási igazolás) is megjelenhet, illetve természetesen a felhőben, elektronikusan is jelen van. Abban az esetben, ha a gyógyszerésznek nem a felírási igazolást, hanem a TAJ-kártyánkat mutatjuk be, akkor a gyógyszerész  (a szükséges gyógyszer kiadása mellett) az adott sorszámú elektronikus vényt inaktiválja, amit mégegyszer nem válthatjuk ki. Miután nem adtuk oda a felírási igazolást a gyógyszerésznek, az így nálunk maradhat és legközelebbi alkalommal, ha megérkezünk a gyógyszertárba, hiába mutatjuk fel a felírási igazolást, hogy ezt a gyógyszert szeretnénk kiváltani, az előbbi alkalommal  a gyógyszerész ezt a sorszámú elektronikus vényt kiadta és azt inaktiválta a számítógépes rendszer.

Mi a megoldás?

Azt javasoljuk, hogy amikor megkapják felírási igazolásukat, mindig vigyék magukkal a gyógyszertárba és váltsák ki. Ha több felírási igazolást kaptak, és csak egy havit szeretnének kiváltani, akkor a többi felírási igazolást vigyék haza és tárolják egy közös helyen ( mondjuk egy dossziéban). Ha valamelyik gyógyszerük fogytán van, nézzék át felírási igazolásaikat, van e az adott gyógyszerre szóló, ha nincs akkor az EESZT lakossági portálján még mindig meg lehet tekinteni, hogy milyen gyógyszerek vannak a felhőben. Ebben segít a következő kérdés és az erre adott válasz. :) 

11. Kérdés: Az orvos 2 hete feltöltötte a gyógyszereimet a felhőbe. Hogyan tudom megnézni, mely gyógyszerek kerültek fel anélkül, hogy ezért el kell menjek a gyógyszertárba?

Az EESZT-be (vagyis a "felhő") feltöltött elektronikus receptek az EESZT Lakossági Portál felületén érhető el. Az oldalra belépést követően legörgetünk az egérrel. 

Az e-recept  menüpontra kattintunk, majd ügyfélkapus bejelentkezés szükséges. A bejelentkezéshez a beteg ügyfélkapujának felhasználóneve és jelszava szükséges.  Ezután a rendszer  beléptet minket az eRecept felületre.  A megfelelő lekérdezési időszak megadásával van lehetőségünk megtekinteni a még aktív recepteket (amiket nem váltottunk még ki) , illetve a már kiváltott vényeket.

A felhőbe feltöltött vényeket már okostelefonon is megtekinthetjük az "Egészégablak" mobilalkalmazás segítségével. Az "Egészségablak" letölthető Google Android (katt ide), Apple iOS (katt ide) és Huawei rendszerekre is. ( katt ide) . Az alkalmazás megnyitását követően ide is ügyfélkapus bejelentkezés szükséges. A telepítés menetéről bővebb információ ide kattintva érhető el.

Fontos információ, hogy külföldre utazás esetén, ha külföldön akarja kiváltani a felírt gyógyszereket,  kizárólag a hagyományos, NEAK papír receptekkel lehet csak az itthon felírt gyógyszereket kiváltani (lásd bővebben 9. kérdés) az "Egészségablakba" feltöltött elektronikus vényeket a külföldi számítógépes rendszerek egyelőre NEM TUDJÁK KEZELNI!!

12. Kérdés: Milyen egyéb dokumentumokat lehet megtekinteni az EESZT-ben?

Az EESZT Lakossági Portálján nemcsak e-receptjeinket, hanem egyéb egészségügyi adatokat és funkciókat találunk. Az oldalon a  menüpontok logojára kattintást követően ügyfélkapus bejelentkezés szükséges. (Ügyfélkapu felhasználónév és jelszó megadásával)

Az egyes funkciók röviden pontokba szedve: ( A funkciók a nevükre rákattintva elérhetőek)

1) E- Beutaló: Az orvos által felírt beutalók listája. Hasonlóan az e-recepthez, megtekinthetők a már felhasznált és még érvényes beutalók listája. Bővebb információért kattintson ide. 

2) Eseménykatalógus: Minden olyan egészségügyi ellátás listája szerepel, melyet Ön fekvőbeteg és/vagy/ járóbetegellátás és/vagy a háziorvosánál igénybe vett. Ezeket az egyes egészségügyi intézmények töltik fel az EESZT-be. Bővebb információért kattintson ide. 

3) Egészségügyi dokumentumok: Hasonlóan az eseménykatalógushoz, itt is a korábbi ellátásaihoz kapcsolódó adatokat talál. A különbség, hogy itt azokat a  dokumentumokat találja, melyeket az ellátást követően az orvos feltöltött az EESZT-be (ambulánsnapló, zárójelentés stb...) Bővebb információért kattintson ide

4) E-profil: Az Ön egészségügyi állapotát bemutató adatokat töltenek. Jellemzően olyan információk, melyek tartósan fennállnak (pl. allergia), vagy csak ritkán változnak ( pl. terhesség). Bővebb információért kattintson ide.

5) Digitális Önrendelkezés: A digitális önrendelkezés lehetőséget ad Önnek, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adataihoz történő hozzáférést szabályozza. Folyamatosan követheti, hogy ki kért hozzáférést az Ön adataihoz, illetve beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér értesítést a rendszertől. A kezelőorvosok számára megjelenített adatok függnek az önrendelkezés során tett beállításoktól, engedélyektől, illetve korlátozásoktól. További információkért kérjük, kattintson ide.

6) Mobilapplikáció, COVID oltás időpontfoglalás, Digitális Covid igazolás:

Az EESZT Egészségablak TAJ számmal és Ügyfélkapuval rendelkező állampolgár számára egyszerű megoldást nyújt az eReceptek és az egészségügyi dokumentumok megtekintésére és letöltésére. Az új funkciók mellett a Digitális Covid-igazolványok továbbra is elérhetők maradnak. Bővebb információ az EESZT Egészségablakról ide kattintva érhető el.


Az EESZT oltás időpontfoglaló felületén TAJ azonosítóval (itt) és TAJ azonosító nélkül (itt) lehet COVID oltás felvételéhez kapcsolódó időpontot foglalni. Az időpontfoglalás menetét bemutató videót ide kattintva tekintheti meg, további információkért kérjük, kattintson ide.

Az uniós digitális Covid-igazolásra jogosultak a szükséges QR-kódokat Ügyfélkapus hozzáférésükkel és TAJ azonosítójukkal bejelentkezve tölthetik le az "Uniós COVID igazolvány" (itt) menüpontra kattintva.

Amennyiben további kérdéseik lennének, forduljanak kezelőorvosukhoz vagy gyógyszertárunk munkatársaihoz bizalommal.

Szent István Gyógyszertár. 7500 Nagyatád, Korányi Sándor utca 4.

Telefon: 06-82/553-13006-82/351-004

email: gara@somogy.hu

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb
felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá látogatottsága mérése
céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat
erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. 

Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!